Utgående Datablad

Tjänster

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
ABCFIDELIXUTGÅTT2021
EGAINEGAINUTGÅTT2021

Huvuddatorsystem

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladHandhavandeInstallationManualDatablad
WebvisionFIDELIXUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2021

Styr- och reglersystem

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
FX-SPIDER-40 FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA 2019
CX5120-0121 BECKHOFFERSATTS AV NY HÅRDVARA 2018
CX9020-0111 BECKHOFFERSATTS AV NY HÅRDVARA 2018
CX8090BECKHOFFERSATTS AV NY HÅRDVARA 2018
FX-2030A FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA 2018
FX-2030A-BASIC FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA 2018
FX-2030 FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA 2014
FX-2025A FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA 2013
FX-2025 FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA 2010
HWIO-GATEWAY INUX UTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR 2010
FXIO-GATEWAY INUX UTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR 2010

Rumssystem

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
R221ZONECONTROLUPPKÖPT AV PRODUAL 2015
R222ZONECONTROLUPPKÖPT AV PRODUAL 2015
R221DZONECONTROLERSATTS AV R2212007
R222DZONECONTROLERSATTS AV R2222007

Apparatskåpsmaterial

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
PI-900/X/YPIIGABPI-900S2016
IDMERLIN GERINERSATT AV IID2015
DPN-N-VIGIMERLIN GERINERSATT AV IDPN-N-VIGI2015
RDSNORATELERSATTS AV PDS 2015
LDR40MH24-HELRONDERSATT AV C-TEC-2403-12015
T1ELRONDUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR
2015
T3ELRONDUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR
2015
RM4TA02TELEMECANIQUEERSATTS AV IRCP 2015
RM4JATELEMECANIQUEERSATTS AV IRCI 2015
RLIMERLIN GERIN ERSATTS AV IRLI 2015
KFA6-SR2WIKAUTGÅTT 2015
BDPA202-1910BASIUTGÅTT 2015
CTMERLIN GERIN ERSATTS AV ICT 2015
15310 ( PC-16A )MERLIN GERIN ERSATTS AV IPC-16A 2015
C60H-1-POLMERLIN GERIN ERSATTS AV IC60H 2015
C60H-2-4-POLMERLIN GERIN ERSATTS AV IC60H 2015
USB-RS485-EXTFIDELIXERSATTS AV MULTILINK 2015
MAESTRO-100-LITE PROFORWIRELESSERSATTS AV ETM-9350 2015
GLOBESURFER-IIIOPTIONERSATTS AV DWR-921-B 2015
SFNB-5TXPHOENIXERSATTS AV INS-8005 2012
SFNB-8TXPHOENIXERSATTS AV INS-8008 2012
SFN-5TXPHOENIXERSATTS AV INS-8005 2012
SFN-8TXPHOENIXERSATTS AV INS-8005 2012
GV3-METELEMECANIQUEERSATTS AV GV3-P 2011
SASARELBYTT BETECKNING 2011
ABAV-S3CALECTROBYTT LEVERANTÖR 2010
FVS124GNETGEARUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR 2010
PSU-60FIDELIXERSATTS AV DR-60-24 2010
ID-2P-25A-30MAMERLIN GERINERSATTS AV GEMENSAMT DATABLAD 2009
ID-4P-25A-30MAMERLIN GERIN ERSATTS AV GEMENSAMT DATABLAD 2009
OT45ABBERSATTS AV KST4 FRÅN ENSTO 2006
MAESTRO-20PRO4WIRELESSERSATTS AV MAESTRO-100-LITE 2006
ED40CALECTROERSATTS AV ED50 2006
ABAV-SCALECTROUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR 2005
ABV-3CALECTROUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR 2005

Givare Temperatur

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
TG-KH REGINERSATTS AV TG-KH3 2019
TG-MH REGINERSATTS AV TG-MH3 2019
TG-UH REGINERSATTS AV TG-UH3 2019
TG-DH4 REGINERSATTS AV TG-DH312 2019
TG-DHW1 REGINERSATTS AV TG-DHW3 2019
TG-DHWA REGINERSATTS AV TG-DHWA3 2019
TG-B640 REGINERSATTS AV TG-B6 2019
TG-AH1 REGINERSATTS AV TG-AH3 2019
Q606 ERSATTS AV SVENSKT DATABLAD 2017
TG-DH REGINERSATTS AV TG-DH4 2015
TG-DHW REGINERSATTS AV TG-DHW1 2015
TG-B1 REGINERSATTS AV TG-B640 2013

Givare Tryck/ Flöde

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
DLMTHERMOKON DANELKO ERSATTS AV DFL 2018
DPLTHERMOKON DANELKO NYTT DATABLAD2018
TTKREGINERSATTS AV TTKN2017
DPT1000-R4-AZ THERMOKON DANELKO ERSATTS AV DPT2500-R8-AZ2010
DE28 THERMOKON DANELKO ERSATTS AV DPL2009

Givare Fukt

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
EE21-FT3A21 REGINUTGÅTT2015
HDT2200 REGINERSATTS AV HTDT102015
HDRT250REGINERSATTS AV HTWT102015

Givare Koldioxid/ Kolmonoxid/ Luftkvalitet

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad

Givare meteorologi

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
VH10GLASTAKS TEKNIK 2005VH10
RS10GLASTAKS TEKNIK 2005RS10
VR10GLASTAKS TEKNIK 2005VR10

Givare rök

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
UG-3-OCALECTROBYTT LEVERANTÖR 2010
EVC-PY-DACALECTROBYTT LEVERANTÖR 2010
ST-P-DA/STB-5ACALECTROERSATTS AV NY PRODUKT EVC-PY-DA 2008ST-P-DA/STB-5A
UG-3-J-MCALECTROUTGÅTT PÅGRUND AV MILJÖSATSNING 2008UG-3-J
ST-I-DA/STB-5ACALECTROUTGÅTT PÅGRUND AV MILJÖSATSNING 2008ST-I-DA/STB-4SE
TILLBEHÖRCALECTROUTGÅTT 2007UG-BESLAG
UG-2-JCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-J 2007UG-2-J
UG-2-J-MCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-J-M 2007UG-2-J-M
UG-2-OCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-O 2007UG-2-O
UG-2-O-MCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-O-M 2007UG-2-O-M
ST-I-DA/STB-4SECALECTROERSATTS AV NY PRODUKT ST-I-DA/STB-5A 2007ST-I-DA/STB-4SE
ST-P-DA/STB-4SECALECTROERSATTS AV NY PRODUKT ST-P-DA/STB-5A 2007ST-P-DA/STB-4SE

Givare övriga

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
PIR-TF-25 CALECTROERSATTS AV NY PRODUKT PIR-TFT-550-B 2006PIR-TF-25

Spjällställdon

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
NESA24-05 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA24-05
NESA24-05-S1 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA24-05-S1
NESA24-08 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA24-08
NESA24-08-S1 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA24-08-S1
NESA230-05 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA230-05
NESA230-05-S1 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA230-05-S1
NESA230-08 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA230-08
NESA230-08-S1 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESA230-08-S1
NESM24.1-03 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESM24.1-03
NESM24.1-08 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NESM24.1-08
NEAM24.1-10 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NEAM24.1-10
NEAM24.1-20 NENUTECBYTT LEVERANTÖR 2015NEAM24.1-20
AF24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF24A 2012AF24
AF24-S BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF24A-S 2012AF24-S
AF24-SR BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF24A-SR 2012AF24-SR
AF230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF230A 2012AF230
AF230-S BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF230A-S 2012AF230-S
LM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT LM24A 2006LM24
LM24-SR BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT LM24A-SR 2006LM24-SR
LM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT LM230A 2006LM230
NM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NM24A 2006NM24
NM24-SR BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NM24A-SR 2006NM24-SR
NM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NM230A 2006NM230
AM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT AM24A 2006AM24
AM24-SR BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT AM24A-SR 2006AM24-SR
AM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT AM230A 2006AM230
GM24 BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT GM24A 2006GM24
GM24-SR BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT GM24A-SR 2006GM24-SR
GM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT GM230A 2006GM230

Ventilställdon

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
AF24_AVY24-MFT2BELIMOUTGÅTT2021
NRDVX24_NRYDVX24-SR-SIDANFOSSUTGÅTT2021
NV24_NVY24-MFTDANFOSSUTGÅTT2021
NVF24-MFTDANFOSSUTGÅTT2021
NVG24-MFTDANFOSSUTGÅTT2021
SQS65SIEMENSERSATTS AV NY PRODUKT SAS61 2015SQS65
SQX62SIEMENSERSATTS AV NY PRODUKT SAX61 2012SQX62
RVAF5-24A REGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN5-24A 2012RVAF5-24A
RVA5-24A REGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN5-24A 2012RVA5-24A
RVA10-24A REGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN10-24A 2012RVA10-24A
RVA18-24A REGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN18-24A 2012RVA18-24A
RVA25-24A REGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN25-24A 2012RVA25-24A

Ventiler

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
H6XXSBELIMOBYTT LEVERANTÖR 2015H6XXS
H6XXNBELIMOBYTT LEVERANTÖR 2015H6XXN
H7XXNBELIMOBYTT LEVERANTÖR 2015H7XXN
H4XXBBELIMOBYTT LEVERANTÖR 2015H4XXB
H5XXBBELIMOBYTT LEVERANTÖR 2015H5XXB

Frekvensomformare

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
VLT6000DANFOSSUTGÅTT2021

Mätare

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
65-SKAMSTRUPUTGÅTT2021
66KAMSTRUPUTGÅTT2021
66-ZKAMSTRUPUTGÅTT2021
685-351KAMSTRUPUTGÅTT2021
685-382KAMSTRUPUTGÅTT2021
MF4METRIMAUTGÅTT2021
SONOMETRIMAUTGÅTT2021
V700METRIMAUTGÅTT2021
SVM F2KAMSTRUPUTGÅTT2015 SVM F2
SVM F4 KAMSTRUPUTGÅTT2015 SVM F4
MULTICAL 601 KAMSTRUPERSATTS AV NY PRODUKT MULTICAL 602 2015 MULTICAL 601
MULTICAL 41 KAMSTRUPERSATTS AV NY PRODUKT MULTICAL 62 2015 MULTICAL 41
CF55ACTARISUPPKÖPTA AV ITRON 2015 CF55
CF-ECHO-II ACTARISUPPKÖPTA AV ITRON 2015 CF-ECHO-II
AT 7500B ARMATECUTGÅTT2015 AT 7500B