Utgående Datablad

Tjänster

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
ABCFIDELIXUTGÅTT2021
EGAINEGAINUTGÅTT2021

Huvuddatorsystem

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladHandhavandeInstallationManualDatablad
WebvisionFIDELIXUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2021

Styr- och reglersystem

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
FX-SPIDER-40FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA2019
CX5120-0121BECKHOFFERSATTS AV NY HÅRDVARA2018
CX9020-0111BECKHOFFERSATTS AV NY HÅRDVARA2018
CX8090BECKHOFFERSATTS AV NY HÅRDVARA2018
FX-2030AFIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA2018
FX-2030A-BASICFIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA2018
FX-2030FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA2014
FX-2025AFIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA2013
FX-2025FIDELIXERSATTS AV NY HÅRDVARA2010
HWIO-GATEWAYINUXUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2010
FXIO-GATEWAYINUXUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2010

Rumssystem

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
R221ZONECONTROLUPPKÖPT AV PRODUAL2015
R222ZONECONTROLUPPKÖPT AV PRODUAL2015
R221DZONECONTROLERSATTS AV R2212007
R222DZONECONTROLERSATTS AV R2222007

Apparatskåpsmaterial

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
PI-900/X/YPIIGABPI-900S2016
IDMERLIN GERINERSATT AV IID2015
DPN-N-VIGIMERLIN GERINERSATT AV IDPN-N-VIGI2015
RDSNORATELERSATTS AV PDS2015
LDR40MH24-HELRONDERSATT AV C-TEC-2403-12015
T1ELRONDUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR
2015
T3ELRONDUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR
2015
RM4TA02TELEMECANIQUEERSATTS AV IRCP2015
RM4JATELEMECANIQUEERSATTS AV IRCI2015
RLIMERLIN GERINERSATTS AV IRLI2015
KFA6-SR2WIKAUTGÅTT2015
BDPA202-1910BASIUTGÅTT2015
CTMERLIN GERINERSATTS AV ICT2015
15310 ( PC-16A )MERLIN GERINERSATTS AV IPC-16A2015
C60H-1-POLMERLIN GERINERSATTS AV IC60H2015
C60H-2-4-POLMERLIN GERINERSATTS AV IC60H2015
USB-RS485-EXTFIDELIXERSATTS AV MULTILINK2015
MAESTRO-100-LITEPROFORWIRELESSERSATTS AV ETM-93502015
GLOBESURFER-IIIOPTIONERSATTS AV DWR-921-B2015
SFNB-5TXPHOENIXERSATTS AV INS-80052012
SFNB-8TXPHOENIXERSATTS AV INS-80082012
SFN-5TXPHOENIXERSATTS AV INS-80052012
SFN-8TXPHOENIXERSATTS AV INS-80052012
GV3-METELEMECANIQUEERSATTS AV GV3-P2011
SASARELBYTT BETECKNING2011
ABAV-S3CALECTROBYTT LEVERANTÖR2010
FVS124GNETGEARUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2010
PSU-60FIDELIXERSATTS AV DR-60-242010
ID-2P-25A-30MAMERLIN GERINERSATTS AV GEMENSAMT DATABLAD2009
ID-4P-25A-30MAMERLIN GERINERSATTS AV GEMENSAMT DATABLAD2009
OT45ABBERSATTS AV KST4 FRÅN ENSTO2006
MAESTRO-20PRO4WIRELESSERSATTS AV MAESTRO-100-LITE2006
ED40CALECTROERSATTS AV ED502006
ABAV-SCALECTROUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2005
ABV-3CALECTROUTGÅTT FRÅN LEVERANTÖR2005

Givare Temperatur

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
TG-KHREGINERSATTS AV TG-KH32019
TG-MHREGINERSATTS AV TG-MH32019
TG-UHREGINERSATTS AV TG-UH32019
TG-DH4REGINERSATTS AV TG-DH3122019
TG-DHW1REGINERSATTS AV TG-DHW32019
TG-DHWAREGINERSATTS AV TG-DHWA32019
TG-B640REGINERSATTS AV TG-B62019
TG-AH1REGINERSATTS AV TG-AH32019
Q606ERSATTS AV SVENSKT DATABLAD2017
TG-DHREGINERSATTS AV TG-DH42015
TG-DHWREGINERSATTS AV TG-DHW12015
TG-B1REGINERSATTS AV TG-B6402013

Givare Tryck/ Flöde

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
DLMTHERMOKON DANELKOERSATTS AV DFL2018
DPLTHERMOKON DANELKONYTT DATABLAD2018
TTKREGINERSATTS AV TTKN2017
DPT1000-R4-AZTHERMOKON DANELKOERSATTS AV DPT2500-R8-AZ2010
DE28THERMOKON DANELKOERSATTS AV DPL2009

Givare Fukt

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
EE21-FT3A21REGINUTGÅTT2015
HDT2200REGINERSATTS AV HTDT102015
HDRT250REGINERSATTS AV HTWT102015

Givare Koldioxid/ Kolmonoxid/ Luftkvalitet

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad

Givare meteorologi

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
VH10GLASTAKS TEKNIK2005VH10
RS10GLASTAKS TEKNIK2005RS10
VR10GLASTAKS TEKNIK2005VR10

Givare rök

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
UG-3-OCALECTROBYTT LEVERANTÖR2010
EVC-PY-DACALECTROBYTT LEVERANTÖR2010
ST-P-DA/STB-5ACALECTROERSATTS AV NY PRODUKT EVC-PY-DA2008ST-P-DA/STB-5A
UG-3-J-MCALECTROUTGÅTT PÅGRUND AV MILJÖSATSNING2008UG-3-J
ST-I-DA/STB-5ACALECTROUTGÅTT PÅGRUND AV MILJÖSATSNING2008ST-I-DA/STB-4SE
TILLBEHÖRCALECTROUTGÅTT2007UG-BESLAG
UG-2-JCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-J2007UG-2-J
UG-2-J-MCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-J-M2007UG-2-J-M
UG-2-OCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-O2007UG-2-O
UG-2-O-MCALECTROERSATTS AV NY PRODUKT UG-3-O-M2007UG-2-O-M
ST-I-DA/STB-4SECALECTROERSATTS AV NY PRODUKT ST-I-DA/STB-5A2007ST-I-DA/STB-4SE
ST-P-DA/STB-4SECALECTROERSATTS AV NY PRODUKT ST-P-DA/STB-5A2007ST-P-DA/STB-4SE

Givare övriga

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
PIR-TF-25CALECTROERSATTS AV NY PRODUKT PIR-TFT-550-B2006PIR-TF-25

Spjällställdon

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
NESA24-05NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA24-05
NESA24-05-S1NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA24-05-S1
NESA24-08NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA24-08
NESA24-08-S1NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA24-08-S1
NESA230-05NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA230-05
NESA230-05-S1NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA230-05-S1
NESA230-08NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA230-08
NESA230-08-S1NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESA230-08-S1
NESM24.1-03NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESM24.1-03
NESM24.1-08NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NESM24.1-08
NEAM24.1-10NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NEAM24.1-10
NEAM24.1-20NENUTECBYTT LEVERANTÖR2015NEAM24.1-20
AF24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF24A2012AF24
AF24-SBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF24A-S2012AF24-S
AF24-SRBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF24A-SR2012AF24-SR
AF230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF230A2012AF230
AF230-SBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NF230A-S2012AF230-S
LM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT LM24A2006LM24
LM24-SRBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT LM24A-SR2006LM24-SR
LM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT LM230A2006LM230
NM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NM24A2006NM24
NM24-SRBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NM24A-SR2006NM24-SR
NM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT NM230A2006NM230
AM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT AM24A2006AM24
AM24-SRBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT AM24A-SR2006AM24-SR
AM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT AM230A2006AM230
GM24BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT GM24A2006GM24
GM24-SRBELIMOERSATTS AV NY PRODUKT GM24A-SR2006GM24-SR
GM230BELIMOERSATTS AV NY PRODUKT GM230A2006GM230

Ventilställdon

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
AF24_AVY24-MFT2BELIMOUTGÅTT2021
NRDVX24_NRYDVX24-SR-SIDANFOSSUTGÅTT2021
NV24_NVY24-MFTDANFOSSUTGÅTT2021
NVF24-MFTDANFOSSUTGÅTT2021
NVG24-MFTDANFOSSUTGÅTT2021
SQS65SIEMENSERSATTS AV NY PRODUKT SAS612015SQS65
SQX62SIEMENSERSATTS AV NY PRODUKT SAX612012SQX62
RVAF5-24AREGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN5-24A2012RVAF5-24A
RVA5-24AREGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN5-24A2012RVA5-24A
RVA10-24AREGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN10-24A2012RVA10-24A
RVA18-24AREGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN18-24A2012RVA18-24A
RVA25-24AREGINERSATTS AV NY PRODUKT RVAN25-24A2012RVA25-24A

Ventiler

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
H6XXSBELIMOBYTT LEVERANTÖR2015H6XXS
H6XXNBELIMOBYTT LEVERANTÖR2015H6XXN
H7XXNBELIMOBYTT LEVERANTÖR2015H7XXN
H4XXBBELIMOBYTT LEVERANTÖR2015H4XXB
H5XXBBELIMOBYTT LEVERANTÖR2015H5XXB

Frekvensomformare

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
VLT6000DANFOSSUTGÅTT2021

Mätare

TypFabrikatOrsakUtgåttTidigare namn på databladDatablad
65-SKAMSTRUPUTGÅTT2021
66KAMSTRUPUTGÅTT2021
66-ZKAMSTRUPUTGÅTT2021
685-351KAMSTRUPUTGÅTT2021
685-382KAMSTRUPUTGÅTT2021
MF4METRIMAUTGÅTT2021
SONOMETRIMAUTGÅTT2021
V700METRIMAUTGÅTT2021
SVM F2KAMSTRUPUTGÅTT2015SVM F2
SVM F4KAMSTRUPUTGÅTT2015SVM F4
MULTICAL 601KAMSTRUPERSATTS AV NY PRODUKT MULTICAL 6022015MULTICAL 601
MULTICAL 41KAMSTRUPERSATTS AV NY PRODUKT MULTICAL 622015MULTICAL 41
CF55ACTARISUPPKÖPTA AV ITRON2015CF55
CF-ECHO-IIACTARISUPPKÖPTA AV ITRON2015CF-ECHO-II
AT 7500BARMATECUTGÅTT2015AT 7500B