Entreprenad och Service

Entreprenad

Vi skapar ett mervärde för kunden genom:

  • Användarvänliga och kostnadseffektiva styr- och övervakningssystem.
  • Fokusering på helhetslösningar som skapar förbättrad inomhusmiljö och driftsekonomi samt minskad miljöpåverkan.
  • Systemintegration och samordning för bättre totalfunktion.
  • Verksamhetsanpassad utbildning för kundens driftpersonal.

Service

Vi skapar en trygghet för kunden genom:

  • Individuella serviceavtal.
  • Korta inställelsetider.
  • Energi-, klimat- och driftoptimeringstjänster.

Vill du veta mer om Entreprenad & Service?

Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!