EVi – EnergiVision

Energioptimera din fastighet

EnergiVision (EVi) är ett intelligent system för effektivare fastighetsautomation i både mindre byggnader och stora komplexa fastigheter. EnergiVision-systemet förutser behovet av tillförd energi och optimerar styrningen av fastighetsinstallationer med hjälp av prognos, kontinuerlig energilagringsberäkning och energiprestanda i de tekniska systemen. Med EVi kan du energioptimera din fastighet.

I EVi-systemet samverkar:

 • värmesystem
 • ventilation
 • kyla.

Systemet gör en beräkning av fastighetens energi- och värmebehov och förutser sedan behovet av tillförd energi. På så sätt kan EVi optimera styrningen av fastighetsinstallationer. Optimeringen sker med hjälp av en prognos och kontinuerlig energilagringsberäkning samt energiprestanda i de tekniska systemet.

I traditionella system kan värmesystem, ventilation och kyla arbeta individuellt och i många fall motarbeta varandra. När EVi låter arbetet ske gemensamt och långsiktigt säkerställer systemet att rätt mängd energi tillförs till fastigheten och ger optimal hushållning och termisk energilagring av de energiresurser som används i byggnaden.

Optimal komfort och minskade kostnader

EnergiVision ger boenden i fastigheter optimal komfort genom att göra en beräkning av värmebehovet, reglera temperaturen inomhus och öka luftkvaliteten. Detta kan bidra till att värdet på fastigheten ökar. Systemet kan även minska kostnaderna för

 • drift
 • energi
 • underhåll.

Huvudfunktioner i EnergiVision

Värmesystem

 • Komfort- och Ekonomi-läge
 • Jämnare inomhustemperatur
 • Utjämning av växlingen mellan värme och kyla (främst under vår och höst)
 • Pumpdrifttidsoptimering
 • Optimering av framledningskurva med hänsyn till
  • rumsgivare och beräkning av värmebehov inomhus
  • internlaster
  • sollaster
  • väderprognos
  • den flytande tidskonstanten
  • byggnadens termiska energilagring

Ventilation

 • Optimering av tilluftstemperaturen för maximal energiåtervinning
 • Samverkan ventilation och värme- och kylsystem

Kyla

 • Behovsstyrd komfortkyla
 • Optimering av kylmaskinsdrift
 • Optimerad nattkylarfunktion

Har du frågor om EVi – EnergiVision?

Har du frågor om hur du kan energioptimera din fastighet? Eller har du frågor om vårt intelligenta system för effektivare fastighetsautomation
Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!