SCADA

INU är helhetsleverantör av SCADA-system med fokus på fastighetsautomation och energioptimering. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i öppna system som

 • Web Port
 • Citect
 • WEBfactory
 • Manodo SCADA
 • Siemens Desigo-CC
 • BAS2

Hur fungerar SCADA-system?

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är ett system för övervakning, styrning och datainhämtning av olika processer. SCADA används bland annat inom fastighetsautomation och energioptimering. Inom fastighetsbranschen ger systemet översikt och möjlighet att få en uppfattning om vilka åtgärder som kan göras för att minska kostnader och öka effektiviteten.

Systemet fungerar bra tillsammans med öppna styrsystem och är lämpligt för både mindre fastigheter och stora komplexa byggnader. SCADA gör det möjligt att ha flera olika fastigheter under samma system.

Integrationstjänster

Våra tjänster innefattar

 • installation och konfigurering av SCADA
 • kundanpassningar
 • integration av PLC/DUC
 • systemförvaltning
 • driftoptimering
 • uppgraderingar och migreringar
 • applikationsövervakning. 

Installation och konfigurering av SCADA

INU installerar applikationer som Web Port, Citect och Desigo CC. Applikationerna installeras på de servrar som vanligtvis tillhandahålls av dig som kund. Efter en installation konfigurerar vi upp programvaran så att den kan hantera både lagring på en databas-server och larmförmedling via SMS och e-post.

Kundanpassningar

På INU har vi möjlighet att göra specifika kundanpassningar på exempelvis utformningen av visualiseringen, eller på vilka unika rapporter som sammanställer energiförbrukningar på fastigheten.  

Det kan vara bra att känna till att kundanpassningar kan ställa större krav på expertkunskap från dig som kund än vad de vanliga applikationerna med inbyggda standardfunktioner gör.  

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Integration av PLC/DUC

I en integration av ett PLC- eller DUC-system kopplas ett styrsystem upp via ett kommunikationsprotokoll. SCADA läser då av alla inkopplade sensorer såsom

 • givare och mätare
 • inställningsvärden som exempelvis bärvärden
 • tidsscheman.

När systemet är uppkopplat finns även möjlighet att ta fram en grafisk visualisering av systemet. Det går att lägga upp larm och dataloggning på ingående sensorer för att senare kunna utföra historisk uppföljning av systemet.

Systemförvaltning

Vi på INU hjälper till med tjänster som rör systemförvaltning. Vi ser till att det finns dokumenterade rutiner för hur SCADA-systemet ska användas. I detta ingår bland annat hur backuper ska tas och hur de ska återställas till integrationsstandard.

Driftoptimering

Vi erbjuder driftoptimering där vi kontrollerar statusen på SCADA-systemet. Vi har även möjlighet att kontrollera servermiljön där systemet körs. Optimeringen kan handla om åtgärder som att justera kommunikationsinställningar eller att rensa gammal data.

Uppgraderingar och migreringar

SCADA-systemet behöver uppdateras löpande. På INU ser vi till att uppdatera dina programvaror till nyare versioner. När det behövs utför vi rena byten eller migreringar av hela systemet till det nyaste fabrikatet så att systemet fortsätter att vara effektivt.

Applikationsövervakning

Vi har möjlighet till kontinuerlig övervakning av larmförmedling och datalagring i SCADA-systemet för våra kunder. På så sätt kan vi se att allting fungerar som det ska och sätta in åtgärder vid behov.

Konsulttjänster

INU erbjuder olika konsulttjänster som

 • framtagning av integrationsstandarder och kravspecifikationer
 • utbildningar
 • sårbarhetsanalyser.

Utbildningar i SCADA-systemet

Vi håller utbildningar i SCADA-systemet för driftpersonal och förvaltare. Utbildningarna kan hållas både på plats och via Teams. Kontakta oss om du vill veta mer.

Sårbarhetsanalys

I en sårbarhetsanalys identifierar och analyserar vi SCADA-systemets risker att utsättas för IT-attacker. Efter en sårbarhetsanalys kan eventuella åtgärder sättas in.

Felsökning och support

INU kan hjälpa dig med felsökningar och andra typer av support. Vi erbjuder

 • teknisk support via telefon och fjärrstyrning
 • serviceavtal med garanterad inställelsetid
 • felsökning på kommunikation och nätverk.

Utvecklingstjänster

Vi har dokumenterade kunskaper i programmeringsspråken Javascript, C#, CSS och HTML5.

Vi har god erfarenhet av och kan utveckla

 • kommunikationsdrivrutiner
 • grafiska gränssnitt
 • analysverktyg
 • kundanpassade rapporter
 • gateways.

Hosting

INU erbjuder SAS-tjänster (Software as A Service) och lagring av din data på våra egna servrar. SAS-tjänsterna omfattar

 • drift av SCADA-system
 • datalagring
 • energirapportering
 • larmförmedling.

Har du frågor om SCADA?

Om du har frågor kring hur SCADA fungerar kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig!