Tjänster

Läs mer om INU’s tjänster

INUstyr erbjuder tjänster, produkter, system- och ventilationslösningar inom fastighetsautomation. Vi arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt och har driftsekonomin i fokus. När vi erbjuder våra helhetslösningar jobbar vi med fastställda rutiner, ständiga förbättringar, gällande lagstiftning och inte minst anpassar vi våra lösningar efter kundernas krav.

Kvalitet- och miljöpolicy

Vi arbetar inom området fastighetsautomation och erbjuder tjänster, produkter och systemlösningar. I vårt arbete följer vi fastställda rutiner, arbetar med ständiga förbättringar, följer gällande lagstiftning och anpassar våra lösningar efter kundens krav.

Vi ska verka för en hållbar utveckling genom att

  • I kundrelationer föreslå energieffektiva lösningar för bästa inomhusmiljö med långsiktigt god ekonomi.
  • Internt verka för resurssnålhet med inriktning på energi och kretsloppstänkande.
  • Utvecklar egna system för energibesparingar (minskad el-, vatten- och värmeanvändning) EVi, a:IMD, INU-VAV.

Miljödiplomering

Miljödiplomerad i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Miljödiplom.pdf