VAV-system

Exempelrum med Temperatur, CO2 och närvaro, med uppmätt luftflöde

Ett VAV-system (Variable Air Volume) är ett variabelflödesystem för luft. VAV-systemet låter variationsflödet variera under driftstiden och är lämpad för fastigheter och byggnader där det kan vara fördelaktigt med behovsstyrd ventilation. Beroende på rumstemperatur, personnärvaro i lokaler och koldioxidhalten regleras ventilationen så att energiprestandan ökar, luftkvaliteten kan förbättras och kostnader kan dras ned på.

Vi på INU Styr kan också hjälpa till med visuella klimatanalyser och har system för ventilationsmätning.

Behovsstyrd ventilation

Behovsstyrda ventilationer sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och drar ned på kostnader. Ventilationen styrs och regleras via regulatorer i styrsystemet. Både temperatur, luftflöde och koldioxidhalt regleras så att rätt klimat uppnås för en ultimat energiprestanda.

Grundfunktioner i INU-VAV

 • Tryckoptimering i ventilationen.
 • Injusteringslägen som max-flöde, min-flöde, kylsystem, värmesystem som radiatorer.
 • Nattkylsoptimering.
 • Larm- och övervakning som är integrerat med övriga fastighetsstyrningar.
 • Möjlighet att se trender och loggning av samtliga värden.

Utökade funktioner i INU-VAV – Optioner

 • Säsongsanpassad uppstart- och insvängningsoptimering.
 • Överlägsen översikt av driftstatus med spektraldiagram över långa perioder.

Styrfunktion i VAV-systemet

Temperatur och koldioxid

Till skillnad från CAV-spjäll som har konstanta till- och frånluftsflöden under systemets drifttimmar öppnas och stängs VAV-spjällen vid förändrad temperatur och koldioxidhalt. Luftflöde, kyla och värme regleras via regulatorer i styrsystemet för att konstanthålla temperatur och koldioxidhalt. Beroende på behov och omständigheter öppnas spjällen steglöst efter behov till max forceringsflöde.

Om personer finns i byggnaden, alltså vid närvaro, tillåts temperaturen avvika enligt inställda värden för Komfort-avvikelse. Det kan gå både under och över börvärde beroende på inställda värden. Vid frånvaro, när byggnaden eller fastigheten är tom på personer, tillåts temperaturen att avvika enligt inställda värden för Ekonomi-avvikelse.

Luftflöde

Spjällen regleras beroende på luftbalansen i rummet, eller i zonen vid central frånluft. Vid frånvaro av personer i byggnaden tillåts spjällen att stänga grundflödet. Om behovet för luftflöde inte finns när exempelvis byggnaden är tom kan flödena bli mycket låga för att spara energi. Vid närvaro öppnar spjällen sig till “närvaro miniflöde”.

Injustering som ska gälla vid frånvaro mellan min- och maxflöde utförs med fördel i det programmerbara styrsystemet PLC. Det finns även möjlighet att ansluta CAV-spjäll och att utföra total ventilationsinjustering från PLC. Med PLC, som också går att kombinera med andra system för exempelvis ventilationsmätning, får du även full övervakning och kontroll över anläggningen.

Är du intresserad av våra tjänster och system för ventilationsmätning? Läs mer om vårt system a:IMD här.

Visualisering

Rapportmodul för visuell klimatanalys

Till VAV-systemet finns rapportmoduler som option. I modulen för visuell klimatanalys presenteras klimatvärden färgkodade med en konfigurerbar färgskala. Valbarhet att visa saker som till exempel

 • temperatur
 • löftflöde
 • koldioxidhalt
 • närvaro.

Det finns även reglage för en historik-funktion där tidsskalan går att flytta och händelseförlopp kan spelas upp över timmar, dygn och veckor.

Listvy

En option som finns tillgänglig till systemet är listvy. Där kan samtliga rum i fastigheten presenteras i en dynamisk lista. Det går att sortera, filtrera och gruppera lokaler. Genom att klicka på en rad får du fram inställningsvärden på ett enkelt sätt som ger översiktlig optimering. Exportfunktion finns till Excel och pdf.

Vill du veta mer om vårt VAV-system och behovsstyrd ventilation?

Har du frågor om hur du kan spara energi, förbättra luftkvaliteten och minska era kostnader? Kontakta oss så hjälper vi er!