a:IMD – framtidens imd-system

a:IMD är ett molnbaserat imd-system som ger ökad medvetenhet om energi- och vattenförbrukning. Det är ett helt frikopplat system för individuell mätning och debitering för exempelvis hyresgäster. Informationen som samlas in krypteras för att systemet ska hålla hög säkerhet. Systemet är ett helt automatiserat koncept för

 • mätning
 • insamling av data
 • presentation
 • debitering av uppmätta förbrukningar.

Systemet är öppet och leverantörsoberoende. Det sänker kostnader för både fastighetsägare och hyresgäster. Det ger även minimal arbetsinsats och integration i redan befintliga fastighetssystem. För nybyggda fastigheter, eller vid större renoveringar, krävs numera ett imd-system enligt EU-direktiv.

a:IMD mäter förbrukning för exempelvis

 • varmvatten
 • kallvatten
 • tvättstuga
 • dusch
 • el i lägenhet
 • elbilsladdning.

Vi på INUstyr har även möjlighet att göra helt specialanpassade lösningar för mätningar som du vill göra. Kontakta oss så berättar vi mer!

Medvetenhet påverkar byggnadens energianvändning

Med a:IMD ger du som fastighetsägare hyresgästen möjlighet att minska energianvändningen och på så sätt påverka sitt miljöavtryck. Vanligt är att varmvattenförbrukningen nästan halveras när hyresgäster blir mer medvetna om sin energianvändning. Systemet ger en rättvis kostnadsfördelning för energiåtgången oavsett om det gäller vald inomhustemperatur, förbrukat vatten, användning av tvättstuga eller annat.

Fördelar med a:IMD

Ett molnbaserat imd-system hjälper hyresgästen påverka sitt miljöavtryck i en positiv riktning och ger en ökad medvetenhet om energi- och vattenförbrukningen.

Det molnbaserade systemet a:IMD

 • är ett öppet och fabrikatsoberoende system
 • är helt automatiserat – minimal arbetsinsats för fastighetsägare
 • ger statistik per hyresobjekt, fastighet eller område
 • integrerar med redan befintliga system som ekonomisystem, hyresgästportaler, energisystem, fastighetens styrreglering (exempelvis SCADA/PLC)
 • ger ökad boendekvalitet för hyresgäster som blir uppmärksamma på sin energianvändning och därför kan påverka den och i sin tur också sin hyra.

Visualisering

Fastighetsägaren kan följa upp hyresgästernas förbrukning i hela bostadsområden, i enskilda fastigheter och för varje enskild hyresgästs individuella mätare.

Varje hyresgäst kan följa sin egen förbrukning. Detta kan exempelvis göras via

 • en hyresgästapp
 • en informationspanel i trapphuset
 • FastSens kundportal
 • fakturan.

Mätvärden och statistik kan även samordnas med fastighetsägarens redan befintliga kundportaler.

Insamling av data

All förbrukningsdata samlas in via en programvara som kan installeras i fastighetsägarens befintliga servrar. Det går även att lagra all data krypterad i drift- och informationssäkra serverhallar. Olika mätvärden kvalitetssäkras för att garantera att rätt förbrukning debiteras hyresgästen.

Larm och övervakning

Alla mätare övervakas och mätvärden kvalitetssäkras för högsta driftsäkerhet. Varning och larm går ut via sms och mejl till ansvarig förvaltning. Larm och varningar kan exempelvis gå ut vid eventuella mätarfel, yttre skador på systemet och om förbrukningsmönster hastigt förändras. Larm och larmgränser går att anpassa efter fastighetsägarens behov.

Debitering

a:IMD kan med fördel integreras i ett redan befintligt ekonomisystem. Det går också att hantera debiteringen via en separat modul. Den data som samlas in konverteras till ett format som det aktuella ekonomisystemet kan hantera, märks sedan med rätt identitet och överförs till fastighetsägaren. Ingen extra arbetsinsats krävs.

Har du frågor om a:IMD – framtidens imd-system?

Om du har frågor kring hur ett molnbaserat fastighetssystem fungerar kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig!