Nytt styrsystem ska minska miljöpåverkan från tvättstugor

INUstyr och Fastsens AB lanserar ett integrerat styrsystem för åtta tvättstugor i AB Bostäders fastigheter i Borås. Systemet mäter antalet tvättar varje hyresgäst gör och de debiteras med en fast kostnad för varje tvättat program.
– Genom att uppmärksamma hyresgästerna om deras användning av tvättstugan är förhoppningen att minska antalet tvättar på sikt och på så sätt spara in på både el och vatten och förlänga livstiden på tvättstugeutrustningen för att värna om miljön, säger Per Wernersson på INUstyr.

Fastsens a:IMD-Collector-Washer är en hårdvara för styrning och avläsning av tvättmaskiner. Tillsammans med a:IMD-tvättstugebokning styrs passagesystemet så att endast den hyresgäst med aktiv bokning får åtkomst till tvättstugan. En mjukvara för debitering knyter användningen av maskinerna till en hyresgäst och debiterar hyresgästen med en fast kostnad eller för den totala energiförbrukningen för varje tvättat program. Systemet är också integrerat med INUstyrs styrsystem och energimätare. Den integrerade tekniken mäter el-, varm- och kallvattenförbrukning.
– Schablonräkningarna för energiförbrukning, som tidigare varit fördelat på alla hyresgäster och inkluderat i hyran, ersätts med en individuell el- och vattenräkning som baseras på varje hyresgästs egen förbrukning. Det gör förhoppningsvis att hyresgästerna blir mer medvetna om hur de tvättar och vilken miljöpåverkan det har. På lång sikt är tanken att optimera tvättarna och den totala energiförbrukningen i fastigheterna, säger Per Wernersson på INUstyr.

Claes Ylving som är Produktägare på Fastsens AB menar att det är viktigt att göra energiförbrukningen överskådlig och trygg för användarna. Fastsens och INUstyr har satsat hårt på att lyfta tekniknivån, där en av de många fördelarna med debiteringssystemet är att det fungerar till alla maskinmodeller och fabrikat. Därför är de också ledande inom automatiserad individuell mätning och debitering. Användarna kan även boka sin tvättstuga direkt via a:IMD-appen eller i sin webbläsare och varje hyresgäst kan följa sin förbrukning både via hyresgäst-appen, kundportalen och fakturan.
– Vi har byggt ett system för slutanvändaren och inte enbart för ingenjören. Transparensen är en viktig faktor i ett projekt som det här. Alla hyresgäster kan boka tvättstugan på ett enkelt sätt, se detaljerad statistik över sitt användande och historik om förbrukningen. Fastighetsägare kan i sin tur följa förbrukningen i hela bostadsområdet, från enskilda fastigheter till enskild hyresgäst ner till enskild energimätare, säger Claes Ylving.

Möjliggör snabbare åtgärdshantering
Projektet på Billdalsgatan 12 till 30 i Borås är ett pilotprojekt för att även debitera på andra förbrukningar såsom tvättstugor, men Mikael Mangs Edvardsson som är Energiprojektledare på INUstyr, menar att det blir allt vanligare att fastighetsägare efterfrågar den här typen av mätning, och framför allt lagringen av energiförbrukningen och att datan används till fler energibesparande åtgärder i fastigheten.

– Både hyresgäster och fastighetsägare får en bra överblick av förbrukningen som sker i realtid och kan följas bakåt i tiden. Därför kan vi även uppmärksamma driftstopp och felrapportera väldigt snabbt, vi har en avancerad övervakning av insamlingen och upptäcker tidigt avvikelser såsom vattenläckage, felande energi- och mediamätare, vilket gör att feldebiteringar undviks. Vår nya modul som i detta fall används för tvättstugor är byggd för att kunna användas i fler applikationer, till exempel laddstolpar för elbilar, säger Mikael Mangs Edvardsson.