INU tar nästa steg i sitt tjänsteutbud

Efterfrågan kring solcellsinstallationer har ökat i takt med att allt fler vill producera sin egen el på ett hållbart sätt, som delvis kan direktanvändas i fastigheten. Genom INUs satsning på solceller erbjuder man såväl privatpersoner som större fastighetsägare kompletta solcellsinstallationer. 

INU har nyligen tagit nästa steg i ett utökat tjänste- och produktutbud, detta genom att erbjuda kompletta solcellsinstallationer via sin installationsavdelning.   

Då företaget sedan start fokuserat på energieffektiva lösningar mot sina kunder, blev steget mot att erbjuda solcellsanläggningar naturligt, förklarar Martin Bolme på INU; 

-Vi har i dagsläget en rad produkter och tjänster som fokuserar på effektiv energianvändning, och att kunna vara med och erbjuda solcellslösningar för en mer hållbar elproduktion känns så klart bra, säger han. 

-Genom samarbetet med vår utvalda leverantör, Sellpower, kan vi erbjuda ett kompletterande utbud kring installationen, så som batterilagring till såväl villa som till större anläggningar, olika typer av växelriktare, laddstolpar samt flertalet modeller på solpaneler. Att erbjuda ett komplett sortiment är ju såklart värdefullt, men vår kanske största styrka ligger i att när andra aktörer avslutar en installation, ser vi helheten i byggnaden, var och när bör vi nyttja elenergin som bäst, mätinsamling och dess statistik, visualisering och energiuppföljning är andra exempel vi kan erbjuda genom vår expertis. Detta ger ett mervärde för slutkunden, eller fastighetsägaren, avslutar Martin. 

Mervärde

Då fastighetsägaren ska kunna få ut mesta möjliga av sin anläggning samt en problemfri drift tar INU ett helhetsansvar och erbjuder också tilläggstjänster efter behov och önskemål. Det kan röra sig om allt från energiuppföljning, årliga funktionstester av viktiga säkerhetsfunktioner i anläggningen, till mer generella energi- och serviceavtal för hela byggnaden om så önskas. 

Produkter av högsta kvalitet

-Produktgaranti mellan 20-30 år, beroende på val av panel.

-Heltäckande sortiment med batterilagring, laddstolpar, växelriktare etc. 

-Noga utvald leverantör för montagesystem på tak, för att klara utmaningarna med nordiskt klimat samt minsta möjliga ingrepp. 

-Tydliga offerter som redovisar återbetalningstid, samt de alternativ och optioner som finns.