EVi – ett smartare sätt att optimera energianvändningen i fastigheter

EVi, som står för EnergiVision, är ett utav INUstyr egenutvecklat system för optimering av inneklimat samt reducering av energianvändningen i såväl komplexa fastigheter som i enklare byggnader. 

Byggnadens tekniska system samverkar med varandra, och säkerställer genom bland annat kontinuerlig energilagringsberäkning, att rätt mängd energi tillförs byggnaden, dygnet runt och året runt. 

Tändstickan 3 i Göteborg, ett kontorshus om 12 våningar och ca 14 000 m2 uppfört av Skanska, är ett av det senaste projekten där INUstyr installerat EVi.  

– Projektet Tändstickan 3 som utöver projektering och ordinarie styrinstallationer även omfattar vår EVi, har resulterat i ett utfall vi är mycket nöjda med, säger Mikael Mangs Edvardsson, energiprojektledare på INUstyr och fortsätter:

– Byggnaden har från start projekterats för en effektiv energianvändning, för att bland annat uppfylla certifieringen Guld enligt LEED-systemet. Vi har genom uppföljning och optimeringar aktivt jobbat med att effektivisera energianvändningen, och jämfört med den på förhand beräknade energianvändningen för byggnaden är besparingen relativt stor. 

– Den projekterade energiförbrukningen för byggnaden uppgår till 72,1 kWh/m2/år, men genom investeringar i effektiva installationssystem, drift- och energioptimering utfört av INUstyr och smart styrning med EVi, reducerades energiförbrukningen till 57,2 kWh/m2/år, med bibehållet gott inomhusklimat och nöjda kunder. En reducering med 207 000 kWh energi per år, eller 20% energibesparing, avslutar han. 

Mer om INUstyrs tjänster och produkter, finns att läsa på www.inustyr.se