Högsbo Närsjukhus

På projektet Högsbo Närsjukhus har INU fått i uppdrag att utföra styrinstallation och övervakningssystem som ska styra ett högteknologisk sjukhus. Allt från överordnad styrning av luftbehandlingssystem, värmesystem, energilagringssystem och ner till rumsstyrning. Systemen kommunicerar med varandra via olika kommunikationsbussar. INU har integrerat övervakning av larm, gasförsörjning, strömförsörjning, styrning av belysning och solavskärmning. Detta visualiseras i Västfastigheters överordnade system i Citect.

Projektets omfattning
37 st Apparatskåp
33 st Beckhoff PLC
430 st Brandspjäll
5000 st fysiska I/O
2200 mätpunkter
200 Flödesbilder.

Protokoll: Modbus, M-Bus och Dali.