Överträffar förväntningarna – halverar energiförbrukningen i komplex produktionsanläggning

När Consat SES AB fick uppdraget att energieffektivisera rymdindustriföretaget RUAG Spaces produktionsanläggning i Göteborgs anlitades INUstyr för att installera styrsystemet. Genom kreativa lösningar har den månatliga energiproduktionen reducerats med 49 procent sedan arbetet inleddes för tre år sedan och förväntas minska ytterligare innan det är avslutat.
– Det har varit ett utmanande projekt och vi är väldigt nöjda med resultatet. En av nycklarna är sättet som vi arbetar med våra underleverantörer, säger Ian Hostetter, vd Consat SES AB.

Efter att ha energieffektiviserat flera av Klöverns fastigheter tidigare, med resultat långt över förväntan, vände sig fastighetsbolaget åter till Consat SES AB för att minska energiförbrukningen och öka driftstabiliteten i en anläggning i utkanten av Göteborg. Uppdraget var utmanande av flera anledningar. Anläggningen hyrs av rymdindustriföretaget RUAG Space för produktion av satellitkomponenter och kraven på klimatet i renrummen är extremt hårda. Dessutom är kostnaderna för ett driftstopp i verksamheten i miljonklassen. Consat valde därför underleverantörer med väldigt stor omsorg. INUstyr anlitades för att installera styrsystemen, som ser till att anläggningens alla klimatreglerande funktioner arbetar i symbios, men också för att vara ett aktivt bollplank för Consat under design- och problemlösningsstadiet.
– Vi samarbetar endast med företag som sätter yrkesstolthet i sitt arbete, tar ansvar och inte suboptimerar för att öka sin enskilda lönsamhet på projektets bekostnad. INUstyr är ett sådant företag. Dessutom är de väldigt lösningsorienterade och kompetenta, vilket krävs i ett projekt som detta. Vårt goda samarbete med dem är en av anledningarna till att vi fick ett så bra resultat, säger Ian Hostetter.

Energiförbrukningen väntas minska ytterligare
Projektet inleddes 2017 och är nu i sin slutfas. Nu regleras system som ventilation, luftfuktighet och temperatur automatiskt, men kan även justeras från distans om behovet uppstår. Under de tre år som projektet pågått har arbetet orsakat en veckas driftstopp för produktionen under årsskiftet 2017/18 och 30 minuter en lördagsmorgon under 2019. Bedriften har gjorts möjlig genom god projektledning, yrkesskicklighet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Samtidigt som verksamheten har fortgått har anläggningens energiförbrukning minskat dramatiskt. Inför projektet lovade Consat en reduktion på 48 procent, men redan nu har den sänkts med 49 procent. Om två år, när uppföljningen av projektet och finkalibrering av systemen är klar, beräknas energiförbrukningen att ha reducerats med 60 procent jämfört med när arbetet inleddes.
– Det är ett väldigt bra resultat och att vi har lyckats uppnå det utan större driftstopp är helt otroligt. Vi har arbetat väldigt tätt med INUstyr under det här projektet och samarbetet har varit fantastiskt. De är vårt förstaval när vi ska installera styrsystem och jag är övertygad om att vi kommer att jobba mycket mer med dem i framtiden, avslutar Ian Hostetter.