INUstyrs nästa steg: EVi – flexibelt energioptimeringsalternativ som gynnar miljön

INUstyr erbjuder sina kunder ett modernt energioptimeringssystem, EVi, som automatiskt optimerar energianvändningen i fastigheter. EVi får olika energikällor att samarbeta, till skillnad från traditionella system som statiskt förbrukar energi oavsett rådande förutsättningar.
– Med EVi samverkar olika fastighetssystem med varandra; värme, kyla, el och ventilation, för att skapa det optimala inomhusklimatet helt efter fastighetens behov med minskad energianvändning på köpet, säger Mikael Mangs Edvardsson, Energiprojektledare på INUstyr.

INUstyr tar ett stort steg vidare inom energioptimering och stärker sin position inom smarta styrinstallationer. De presenterar det intelligenta energioptimeringssystemet EVi (EnergiVision) som följer upp, analyserar och optimerar byggnaders energiförbrukning. Baserat på inhämtad data från olika driftsystem och sensorer, förses fastigheten med rätt mängd energi för bästa inomhusklimat. EVi tar hänsyn till fler driftparametrar än vad de traditionella styrsystemen, för att beräkna behovet av tillförd energi. Faktorer som används är bland annat utomhusklimat, byggnadens tidskonstant, inomhusklimat och den gratisenergi som genereras från solen, kroppsvärmen från hyresgäster och energi från elektronik med flera.
– Vårt system är ett hjälpmedel för att automatiskt optimera fastighetsdriften ur ett långsiktigt perspektiv. Det är ett adaptivt system som anpassar sig efter de förutsättningar som finns, säger Mikael.

God investering ur flera perspektiv

Han lyfter fram en rad fördelar för de som använder sig av EVi. Efter en installation får fastighetsägaren bättre koll på sin anläggning och kan enklare upptäcka avvikelser och befintliga bygg- och installationstekniska problem. EVi är ett kostnadseffektivt alternativ som ökar byggnadens värde, minskar underhållskostnader och ökar komforten hos hyresgästerna. Idag använder sig både Västfastigheter och Akademiska Hus av INUstyrs energioptimeringssystem EVi.
– Vi har fått väldigt god respons. Det är ett bra sätt för fastighetsägarna att spara energi. Produkten har fungerat som tänkt och varit en god investering, säger Mikael.

Förutom att vara en god investering ur ett ekonomiskt och komfort-perspektiv är det även en investering som gynnar miljön. Byggnadernas energiförbrukning minskar mellan 10–40% per år, med ett med förbättrat inomhusklimat som följd.
– För att bromsa växthuseffekten måste vi minska vår energiförbrukning. Det här är vårt sätt för att spara energi. Det är ett konkret och enkelt alternativ för att det ska finnas en planet med resurser kvar till kommande generationer. Vi sitter på goda kunskaper om energioptimeringar och hjälper våra kunder i alla steg i energiprojekt, från vision och projektering till utförande och uppföljning, säger Mikael.

För att ta reda på mer om systemet, läs mer i EVis produktblad