Behovsstyrd och energieffektiv ventilation, INU-VAV

Systemet för behovsstyrd ventilation, INU-VAV, är ett av flera egenutvecklade system som INUstyr ligger bakom. 

INU-VAV är ett helt öppet system, fullt integrerbart i PLC och Scada, det innebär en och samma webbportal för hela installationen, och inga separata system vid sidan av befintligt överordnad styr-och regler. 

En av systemets styrkor är dess flexibilitet, installationer anpassas efter faktiskt behov, där möjlighet finns att både välja till- och bort komponenter för tex. reglering av temperatur, CO2, fukt eller närvaro, allt utefter vilka önskemål och förutsättningar som finns.

Likaså är övervakning, vyer för översikt och larmhantering fullt anpassningsbart efter kundens önskemål, där både historik och diagram integreras med övriga styr- och regler. 

INU-VAV lämpar sig såväl för nya installationer som för befintliga sådana i ROT-projekt, mätning är möjlig även om spjäll ej är i tex. aktuellt rum, genom att flödesmätsond kan eftermonteras i tex. befintliga injusteringsspjäll eller på annat lämpligt ställe. 

Genom att systemet är uppbyggt av standardkomponenter, borgar detta för en kostnadseffektiv anläggning även i förvaltningsskedet, då dessa dels finns tillgängliga hos leverantörer utan leveranstider men också då det inte är knutet till ett visst fabrikat eller specifik komponent. 

Kontakta oss på INUstyr för mer information, och mer om våra system finns att läsa på vår hemsida.