INU-gruppens ägarbolag Beijer Tech förvärvar Novosystems

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75%
av aktierna i Novosystems AB, Novosystems Östergötland AB och
Novosystems Småland AB.  

Novosystems är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö, främst i kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet. Novosystems kommer operativt ingå i Beijer Techs dotterbolag INUstyr, för att bilda en starkare aktör på svenska marknaden. 

Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Förvärvet av Novosystemsär viktigt för Beijer Tech i vårt mål om att växa vidare inom fastighetsautomation. Bolaget är välskött och nischat med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv och kan växa detta spännande område inom Beijer Tech. ”Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare ägarna att vara kvar som minoritetsägare och i sina operativa roller utveckla verksamheten vidare tillsammans med INU gruppen. Novosystems styrelseordförande, Magnus Larsson kommenterar affären ”För oss i Novosystems känns affären som det rätta steget i vår fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi med Beijer Tech och INU har hittat rätt partnerför att utveckla bolaget med existerande och nya kunder.”

INUstyrs vd, Anders Eriksson, kommenterar affären ”Med Novosystems som systerbolag har vi möjlighet att bredda vårt kunderbjudande ännu mer, både sett till geografisk spridning och kompetens.”  

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech fortsätter sin
strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och expanderar nu inom ett
tillväxtområde.”  

För ytterligare information:Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60
Vd Beijer Tech Staffan Johansson, 070-564 70 29