INUstyr presenterar en fulländad IMD-tjänst

INUstyr lanserar ett lättintegrerat IMD-system som följer upp hyresgästers förbrukning av vatten och energi. Systemet lanseras tillsammans med en hyresgästapp som bland annat ger boende chansen att ha koll på sin egen förbrukning.
– Vi har sett att efterfrågan har ökat på den här typen av insamlingssystem och vi blir ofta inblandande, men har tidigare stått vid sidan av en annan leverantör och behövt hämta hem deras värden. Nu har vi fördelen att själva kunna styra över installation, fastighetsintegration, insamling och debitering, säger Mikael Mangs Edvardsson, Energiprojektledare.

INUstyr presenterar ett nytt system och breddar sitt utbud på fastighetsmarknaden. Det nya licensfria IMD-systemet innebär att INUstyr både står för installation, uppdatering och uppföljning av den egna produkten. De ger även kunderna möjligheten att själva lagra all mätdata och ansvara för installationer.
– Vi har tillsammans med FastSens tagit fram ett system som är lätt att integrera med kundens ekonomisystem och fastighetens befintliga styrsystem. Det betyder att vi kan använda oss av alla mätvärden i en fastighets styrsystem och sammanställa mätvärdena i en fullskalig rapport, säger Mikael Mangs Edvardsson.

I nuläget använder sig AB Bostäder i Borås och Krokslätts fabriker i Mölndal av INUstyrs nya tjänst. IMD-systemet mäter varje hyresgästs förbrukning av energi och vatten samt användandet av tvättmaskiner i tvättstugor och ger på så sätt fastighetsägaren en övergripande bild. Produkten har ytterligare fördelar som bidrar till ett bättre helhetsperspektiv.
– Det som även är bra med vår lösning är att vi har en välutvecklad larmhantering. En övervakningsfunktion där fastighetsägaren varnas om avvikelser, så som mätare som gått sönder eller förbrukningsmönster som ändras kraftigt, säger Mikael Mangs Edvardsson.

En app för hyresgästen

Även de boende på adressen kan få information om sin egen förbrukning av energi och vatten. Genom en hyresgästapp som INUstyr med FastSens valde att utveckla kan de boende få en uppdatering om de senaste siffrorna. I appen finns det även en möjlighet att lägga till tjänster så som bokning av laddstolpar vid parkering, fakturahantering och tvättmaskinsbokning.
– En viktig del är även att vi har möjlighet att lägga till debitering av tvättmaskinerna när en hyresgäst använder en maskin. Det är ganska vanligt att fastighetsägarna vill ha det, men det har inte funnits något bra öppna system tidigare utan debiteringen har vart låst till ett specifikt fabrikat och en leverantör, säger Mikael.

Tack vare ett flexibelt och anpassningsbart system tillsammans med INUstyrs närvaro och förmåga att följa upp, går det i en större utsträckning att energieffektivisera efter kundernas önskemål.
– Det är ett fritt och öppet system som går att utveckla och anpassa utefter hur fastighetsägarna vill ha det. 

Klicka här för mer information om samarbetspartnern: Fastsense. För att ta reda på mer om IMD-systemet, läs mer i broschyren