Nordens högsta kontorsbyggnad får ett modernt automationssystem

INUstyr projekterar och installerar styrinstallationer i Citygate. Företaget arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus.

– Vi arbetar med öppna och flexibla system. I det här projektet arbetar vi intensivt för att ta fram flexibla lösningar som skall fungera över lång tid, säger Mikael Mangs Edvardsson, energiprojektledare på INUstyr och fortsätter:

– Det skall vara enkelt att ändra och komplettera anläggningen när den är i drift och kommer till liv av alla verksamheter inom byggnaden, som får bästa möjlighet att utvecklas och förändras.

INUstyr levererar modern fastighetsautomation till sjukhus, universitet, forskningslokaler, skolor, kontors-byggnader, bostadshus med mera. Stort fokus läggs på kostnadseffektivisering, hållbara helhetslösningar och optimal energianvändning.

– Utmaningar i detta projekt ligger bland annat i att hitta kostnadseffektiva och repeterbara lösningar som klarar kraven på god inomhuskomfort samtidigt som vi skall pressa ner energiåtgången, gärna under satta mål. Anläggningen skall vara lätt att drifta och optimera.

I INUstyr portfölj finns, utöver traditionella styrsystem, ett antal energisystem. EVi, aIMD och INUVAV är alla framtagna efter fastighetsbranschens behov av framtidssäkra fastighetsautomationssystem utan inlåsningar. I alla projekt som INUstyr medverkar i läggs stort fokus på energioptimering, utan att tumma på inomhusklimat och arbetsmiljö.

Relaterade länkar