INUstyr breddar sig och utökar med ett nytt styrsystem

INUstyr utvecklar sin produktlinje och presenterar nyheten INU-VAV. Ett styrsystem för behovsstyrd ventilation som är både kostnadseffektivt, lätt att integrera och flexibelt.
– INU-VAV minskar energiåtgången genom att mäta kvaliteten i lokalerna och anpassa luftmängden efter den omsättning som behövs. Vi kan minska flödet utan att försämra klimatet, enbart förbättra det, säger Mikael Mangs Edvardsson, Energiprojektledare.

INUstyr presenterar ett nytt styrsystem som hanterar luftomsättningen i anläggningar och lokaler. Systemets främsta uppgift är att skapa ett bättre inomhusklimat genom att anpassa den mängd luft som cirkulerar i ett rum. Vid en installation av VAV minskar driftskostnaden väsentligt för fastighetsägaren. Likt deras tidigare system är INU-VAV ett öppet system som går att anpassa helt efter kundens önskemål, lokalernas förutsättningar och andra installationer.
– Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att vi använder oss av branschstandard och välutvecklade konventionella produkter med god tillgång till reservdelar och ersättningsprodukter på marknaden. Vi har implementerat vår logik, hantering och behandling av luftomsättning i och med VAV, samtidigt som vi såg värdet och behovet i att skapa ett öppet system som inte låser in kunden, säger Mikael Mangs Edvardsson.

För beställaren blir INU-VAVs öppna system en kostnadseffektiv lösning. De är inte längre hänvisade till någon specifik leverantör och deras specialanpassade produkter, som är utformade just för deras system. Därför väljer nu INUstyr att presentera en produkt som fullföljer deras energioptimerings-kedja som består av olika styrsystem och integreras i en och samma PLC och SCADA-miljö. För de kunder som vill minska sina utgifter ytterligare finns numera alternativet att välja samtliga system av INUstyr. Det här är en av fördelarna med att välja INUstyr.
– I och med att INU-VAV är ett öppet system och baseras på standardkomponenter är det alltid enkelt för kunderna att få snabb hjälp vid service och framtida anpassningar av befintliga anläggningar, säger Mikael Mangs Edvardsson och fortsätter:
– Vi på INUstyr har en väl utvecklad serviceorganisation och har korta inställelsetider. Om det är en lokal i en skola som slutar fungera är det väldigt tacksamt om vi är där på några timmar.

Den eftertraktade produkten är redan i bruk i ett antal anläggningar i Västra Götaland. Borås Stad och Lokalförvaltningen i Göteborg nyttjar redan idag INUstyrs behovsstyrda ventilation.

För att ta reda på mer om systemet, läs mer i INU-VAVs produktblad