INUstyr levererar avancerat styrsystem i nytt miljardprojekt

Natrium, ett projekt i miljardklassen bidrar till utvecklingen av nytt Campusområde till Göteborgs Universitet. INUstyr är med och utför såväl projektering som utförande av styr- och övervakningsinstallationer i detta projekt, som når högsta möjliga hållbarhetsbetyg Guld, i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Byggnationen av Natrium är påbörjad, och består av en nybyggnation om 32 000 m2 samt en tillhörande ombyggnation om ca: 2000 m2. Natrium skall bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. 

Verksamheten går under Göteborgs universitet med Naturvetenskaplig inriktning, där lokaler främst kommer att bestå av avancerade labbmiljöer, undervisningslokaler, kontor mm. INUstyr projekterar och installerar styrsystemen i ett samverkansprojekt med Skanska som beställare, och med Akademiska Hus som slutkund och fastighetsägare. 

Låg energianvändning genom bland annat avancerade styrsystem

För att kunna certifiera enligt Miljöbyggnad Guld är låg energianvändning, liksom god inomhusmiljö i byggnaden en viktig faktor. Detta har varit ett fokus redan i projekteringen för INUstyr. 

-Ett mycket spännande och utmanande projekt, i en tekniktät fastighet som dessutom skall certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, detta ställer således höga krav för våran del på såväl energianvändning som god inomhusmiljö, säger Ingemar Pihl, projektledare på INUstyr. 

Genom smart behovsstyrning av bland annat belysning och ventilation, men också genom samverkan av driften för de övriga fastighetstekniska systemen så som värme, kyla och solskydd optimeras energianvändningen till det yttersta. Labbmiljöerna blir tekniktäta, där såväl tryckhållning, daggpunktsreglering, mätning och vissa specialrum med skräddarsydda lösningar finns. 

En av dessa är den så kallade Fytotronen, en slags klimatkammare, eller ett slutet växthus, som används för att studera interaktioner mellan växter och miljön så som ljus-, temperatur- och fuktighetsförhållanden. Här krävs således en mycket noggrann mätning och reglering.

Då helheten är lika viktig som de enskilda lösningarna levereras ett av marknadens främsta Scada-system, för att visualisera, övervaka och sköta de fastighetstekniska systemen i byggnaden.

Byggnadstekniskt har man genom en särskild utformning av fasad och optimal typ och storlek på fönster i kombination med anpassad rumsutformning skapat förutsättningar för energieffektiv uppvärmning och kylning. 

Satsningen gör det möjligt för cirka 3000 studenter och 500-600 medarbetare inom institutionerna för biologi och miljövetenskap, kemi och molekylärbiologi, marina vetenskaper samt fakultetskansliet för naturvetenskap att lämna sina nuvarande lokaler och för första gången samlas på en gemensam plats.

Natrium planeras stå klart med inflyttning under våren 2023.

Teknisk faktaruta:

  • 6 st Apparatskåp, och ca 50 utplacerade apparatlådor för processventilation.
  • 23 st Ventilationsaggregat, och 16 st Cirkulationsaggregat.
  • Ca 800 st Rums/Zon-regulatorer samt konstantflödesdon.
  • Ca 300 st Dragskåp, i labbmiljöer.
  • Över 800 st övriga ventilerade dragbänkar, högskåp, hurtsar, punktutsug mm. för labbverksamheten.
  • Ca 500 st Brandspjäll, styrning/övervakning i kommunikationsbuss.
  • Övervakning i överordnat system av fabrikat Webport för samtliga delar.