INU expanderar i södra Sverige

INU etablerar sig i södra Sverige tillsammans med tre välkända profiler i styrbranschen.

Stig-Olow Olséen, Tobias Isaksson och Mikael Forsberg, alla tre har tidigare varit på INUcontrol/Honeywell i många år och dom senaste 10 åren har dom drivit Kabona i Skåne. Alla tre kommer finnas på plats i INU-kläder från och med den 12/4, fram till dess drivs verksamheten från INU i Borås och Göteborg.

Vi ser väldigt positivt på framtiden och är övertygade om att INU´s koncept med öppna PLC- och SCADA-system samt egenutvecklade system, EVi, a:IMD och INU-VAV tillsammans med en stark lokal förankring kommer passa bra in på marknaden i Skåne.

Mer information kommer framöver.