Styrteknik, elinstallation och övervakningssystem— ”ALLT UNDER SAMMA TAK”

INU-gruppen bidrar till hållbar utveckling genom att skapa lönsamma helhetslösningar med uppkopplade fastigheter.
Med sin långa erfarenhet av komplexa styr– och övervakningssystem hjälper företaget hundratals kunder att automatisera fastigheter varje år.

INU utför projekt med öppna leverantörsoberoende system och programmerar enligt svensk standard, SS-EN 61131-3. Utöver kompletta styrinstallationer erbjuder företaget även kundanpassade serviceavtal, spottservice och akutservice. Energianalyser och effektivisering med adaptiva energioptimeringssystem, EnergiVision (EVi). Ett komplett a:IMD-system, automatisk individuell mätning och debitering för varmvatten-, kallvatten- och elförbrukning i lägenheter, och även för tvättstugor och elbilsladdning.