a:IMD – ett system som förenklar förvaltningen, bidrar till minskad miljöpåverkan och ökad medvetenhet för hushållens energianvändning och vattenkonsumtion.

Fastsens a:IMD, står för automatiserad individuell mätning och debitering, och är ett komplett IMD-system för mätinsamling, debitering, rapportering och övervakning.

Det är kompatibelt med befintliga ekonomisystem och således kan processen bli helt automatiserad, från mätare till faktura.

IMD-systemet lämpar sig lika väl för nya fastigheter som för befintliga bestånd. 

INUstyr är en utvald samarbetspartner som erbjuder såväl projektering, installation, funktionsansvar som service/support. 

Hos det kommunägda bostadsbolaget AB Bostäder i Borås, har INUstyr installerat Fastsens IMD-system. I nära samarbete har vidareutveckling skett, och anpassats samt kompletterats med funktioner så som bokning och tvättstugedebitering för hyresgäster, med möjlighet att följa upp sitt förbrukningsmönster och kostnader. 

– Genom att vi utöver IMD, även utför det övriga i styrentrepenaden ser vi positiva effekter i form av kostnadseffektiva installationer, med en genomgående hög kvalité, säger Per Wernersson, projektledare på INUstyr.

Niklas Wakk, Teknisk förvaltare på AB Bostäder, om samarbetet: 

– Vi använder INUstyr som en totalentreprenör för att dels kontrollera mätare och om något fel uppstår så att mätaren behöver bytas så tar vi det genom INU, det gör att vi har En avtalspartner att prata med vilket blir lättare i hanteringen vid ett eventuellt fel, vilket har fungerat bra. 

– Utvecklingen går snabbt och det vi tittar på just nu är laddstolpar till elbilar som gör att vi via Fastsens kan debitera hyresgäster som önskar använda en laddstolpe, avslutar han. 

Fastsens a:IMD går i linje med INUstyrs övriga produktportfölj med fokus på minskad miljöpåverkan och hållbarhet, genom optimerad energianvändning. 

Mer om vad INUstyr erbjuder finns att läsa på www.inustyr.se, och www.fastsens.se. 

Relaterade länkar