INUstyr installerar modernt driftsystem i Borås – ”en förmån att ha INU så nära”

När det befintliga SCADA*-systemet som Bostäder i Borås använde sig av inte längre gick att underhålla valde det kommunala fastighetsbolaget att gå över till det mer framtidssäkrade systemet Web Port. Integrationen utfördes av styr- och reglerföretaget INUstyr som även kommer att hjälpa Borås bostäder att utnyttja det nya systemet till fullo.

Med det nya SCADA-systemet Web Port öppnar sig nya möjligheter för Bostäder i Borås. Utöver möjligheten att hantera driften av ventilation och värme inom fastighetsbeståndet från distans kan Web Port byggas ut med betydligt fler funktioner jämfört med det tidigare systemet, exempelvis EVI som är en modul för AI-styrd energioptimering och driftanalys utvecklad av INU. Bytet från det äldre systemet tog drygt ett halvår och utfördes av det INUstyr som sedan länge är ramavtalsentreprenör åt Bostäder i Borås. Web Ports öppna arkitektur gjorde att INUstyr kunde använda sig av det tidigare systemets dataundercentraler (DUC), vilket sparar tid och drar ner på kostnaden.
– Integrationen har gått bra. INU har följt tidsplanen, vi är nöjda med integrationen som är gjort och vi har fått det vi har förväntat oss inom tidsplanen. Svårt att överleverera i de här sammanhangen – men de har uppfyllt alla förväntningarna, säger Emil Bergqvist, Teknisk chef på Bostäder i Borås.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete
Att styra driften av en fastighet genom ett SCADA-system är ett effektivt sätt att energioptimera en fastighet och därigenom minska både klimatavtrycket och energikostnaderna. Ett system som Web Port kan styras från distans via, till exempel, en Ipad och byggas ut med fler funktioner. Under de kommande åren kommer INUstyr att ansvara för att utveckla systemet efter Bostäder i Borås behov och föreslå nya funktioner.
– Det är ett proaktivt arbete, där de som experter föreslår nya funktioner som vi kan ha behov av. För oss är det en förmån att ha ett styr- och reglerföretag som är stationerade i Borås. Det gör att ledtiderna blir väldigt korta om vi skulle behöva hjälp med något snabbt. Vi är glada över vårt nära samarbete med INU, avslutar Emil Bergqvist.

* SCADA-system står för Supervisory Control And Data Acquisition och är ett överordnat övervakande styrnings -och datainhämtningssystem. Styrnings -och datainhämtningssystem används för att styra utrustning PLC som i allmänhet finns installerade i byggnader och som i sin tur styr till exempel värme- och ventilationssystem.