Nya Konst

Vi på INU är stolta över att på uppdrag av Akademiska hus (Konstnärliga fakulteten) genom Skanska få leverera fastighetsautomationen till projektet Nya Konst. Projektet Nya konst omfattar en ny byggnad i hörnet mot Götaplatsen, och om- och tillbyggnad av befintliga byggnaden Artisten. Nya byggnaden kommer heta Konstnärliga som ska byggas intill och ihop med Artisten, där Högskolan för scen och musik finns idag. I hörnet Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan integreras en uppgång från Västlänkens station Korsvägen i huset.

Ett stort fokus kommer vara att återbruk i befintliga byggnader där det är möjligt. Fastighetsautomationen kommer att ligga i framkant för att kunna hjälpa universitetet att utveckla den konstnärliga fakulteten på ett framtidssäkert sätt. Visualiseringen samt systemintegration med universitetens egna konsertlokaler kommer att ske i WebPort.

Inflyttning: Sker etappvis och planeras till 2025 – 2027
Lokalarea: 26 200 kvadratmeter, varav ombyggnad 7 500 kvadratmeter
Automation: 15 st apparatskåp (15 st Beckhoff PLC), 250 st rumsregulatorer, 220 st brandspjäll, 6000 IO (Integrationspunkter)
Protokoll: Modbus, M-bus och Dali

Bild credit: Nya Konst, Arkitekt: Tham & Videgård