Stort välkommen till våra två examensarbetare, Hadi Ahmadi och Morteza Rashedi

Hadi och Morteza kommer analysera hur befintliga vätskekopplade återvinningsbatteri kan optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. Vilka kompletterade styrkomponenter behövs för att kunna optimera och vad är den optimala vätskeflödet beroende på luftenstemperaturer är några frågeställningar i deras examensarbete.

Hadi och Morteza studerar Maskiningenjör på Chalmers tekniska högskola och har läst kurser från termodynamik och strömningsmekanik, och maskinkonstruktion till industriell ekonomi. De har även erfarenheter om projektledning och produktutveckling med fokus på hållbarhet, kostnad och kundbehov.

”Jag är glad att jag får möjlighet att använda mina kunskaper för att lösa ett problem som handlar om hållbarhet och återvinning på ett hållbart företag som INUstyr. ” – säger Hadi.

”Det är väldig intressant att kunna använda våra kunskaper och kompentenser i praktiken som jag har fått lära mig på Chalmers. Jag hoppas att vi kan bidra med att hjälpa INUstyr att uppnå deras hållbarhetsmål ” – säger Morteza.

Vi är glada att ha er, era ambitioner om att energieffektivisera går i linje med företagsmål, eran examensarbete kommer underlätta våra kunders beslut om att investera i energieffektivare lösningar.