INU-gruppen är med när Logistic Contractor bygger nya terminaler

Logistic Contractor är en ledande specialist och en trygg partner när det gäller att bygga och utveckla anläggningar för logistik och industri i Norden.

Vi har fått fortsatt förtroende från LC att vara med och bygga deras terminaler. Den senaste beställningen gäller Terminalen Merlin Backa i Göteborg. Terminalen är på drygt 15.000 m2 och styrentreprenaden innehåller 6 st apparatskåp.

I Örebro håller vi på och utför Pumpen, en terminal på nästan 28.000 m2, här innehåller styrentreprenaden 11 st apparatskåp.

I November färdigställdes och slutbesiktigades Nordsten Park i Eskilstuna, den terminalen är på drygt 32.000 m2 och styrentreprenaden innehöll 10 st apparatskåp.


I samtliga dessa projekt använder vi oss av INUinstallation för att utföra våra installationer.