INU och byggnaderna: Våghuset, Brick Studios och Stuveriet

INU syns sällan på utsidan men i dessa byggnader på Masthuggskajen jobbar vi med att forma byggandens smarta hjärna🧠, PLC (Programmable Logic Controller) som styr och optimerar bland annat ventilation💨, kyla ❄️och värme🔥.

Byggnad från vänster, Våghuset, Brick Studios och Stuveriet. Våghuset och Brick studios är kontorsfastigheter, och när dessa byggnader är i full drift kommer över 5000 (!!!) givare, detektorer och ställdon vara uppkopplade till PLC:erna (hjärnorna).