INUstyr ansvarar för fastighetsautomationen på Kungälvs nya sjukhus

Kungälvs sjukhus ska utvecklas med ny- och ombyggnad av befintliga fastigheter. INUstyr är med redan från projekteringen för att styrtekniken runt värme, ventilation och inomhusklimat ska bli bästa möjliga. Det kommer vara stort fokus på energioptimering då kunden har högt ställda energimål.
– Vi jobbar tätt med beställare och konsulter för att få så kostnadseffektiva och energieffektiva lösningar som möjligt, säger Roger Svensson, vd på INUstyr.

Fler platser och moderna lokaler är målet när Kungälvs sjukhus nu inleder ny- och ombyggnationen. Uppdraget har lagts ut på en samverkanentreprenad mellan Skanska och Västfastigheter, där INUstyr är med i alla punkter som rör fastighetsautomation, inomhusklimat och energioptimering.
– Vi har en lång erfarenhet av den här typen av arbete och har tidigare haft samverkansentreprenader med Skanska. Fördelen med den här typen av projekt är att vi får vara med redan i projekteringsfasen och redan då kan komma med synpunkter, säger Roger Svensson.

Anledningen till utvecklingen av Kungälvs sjukhus är att upptagningsområdet kommer att växa med över 50 000 människor till 2025. Bland annat ska en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum byggas. INUstyr har tidigare jobbat med liknande byggnader och ser fram emot att få dela med sig av sina erfarenheter och kunskap i det här projektet.
– Från våren 2018 kommer det vara väldigt intensivt för oss som det ser ut nu. Vi sitter med tidsplaner för vårdbyggnaden som kommer vara det första som ska vara klart, säger Roger Svensson.