INU:s mognadssteg för digital fastighetsautomation kopplat till FN:s globala mål

INU:s mognadssteg för digital fastighetsautomation kopplat till FN:s globala mål🌎. Vilka steg vill ni uppnå? Vi på INU-gruppen erbjuder hållbara automationslösningar från steg 1 och uppåt📈.

I steg 3 uppnås 5 av FN:s 17 numeriska mål och i respektive mål finns flera delmål. Fler steg i trappan uppnås flera delmål som inte redovisas i bild.

💪😅Steg 0, Manuell Styrning
Styrning av fastighetsinstallationer sker lokalt, det vill säga att det inte finns någon digital fastighetsautomation och all fastighetsskötsel sker i stort sett manuellt. Ventilations-, värme- och kylsystem med mera regleras för hand inne i bygganden som regleringen ska gälla för.

🦾👩‍💻Steg 1, Teknik och Automatik
I steg 1 är i princip en traditionell fastighetsautomation. Det finns givare, sensorer och detektorer i fastigheten som skickar en signal som aktiverar en funktion. Med detta utförande låter man en teknik eller maskin automatisk utföra ett arbete. Med fastighetsautomationen kan man alltså nå temperaturer utan att t.ex. manuellt behöva starta och stoppa olika kyl- eller värmekällor.

🌐💻Steg 2, Överordnat Styrsystem
En fastighet med en eller flera styrsystem kan via ett nätverk kopplas upp till ett överordnat system, så kallas för SCADA. Detta står för Supervisory Control and Data Acquisition (övervakande styrning och datainhämtning). Data från olika tekniker som registreras i SCADA kan öka förståelse för olika trender samt för att kunna göra prognoser. Detta gör att energitekniker kan övervaka, analysera och styra från distans hela den delen som är uppkopplad, från en och samma plats.

🤖🧠Steg 3, Avancerat Överordnat Styrsystem
Ett avancerat överordnat styrsystem har programvaror som t.ex. EVI som kan sätta upp villkor för fastighetsstyrning som inte ett traditionellt SCADA kan. EVi, EnergiVision är INU:s avancerade programvara som automatisk optimerar energiförbrukning och inneklimat genom att ta hänsyn till väderprognos, byggnadens värmetröghet, inomhustemperaturer, elförbrukning, solinstrålning, vind- och fuktlaster.

Läs om mer om UN Association of Sweden / Svenska FN-förbundet:s globala mål här: https://lnkd.in/eAyKbFNN