a:IMD – automatiserad Individuell Mätning och Debitering

a:IMD är ett helt automatiserat koncept för mätning, insamling, presentation och debitering av uppmätta förbrukningar. Systemet är öppet och leverantörsoberoende, sänker kostnader för både fastighetsägare och hyresgäster med fokus på minimal arbetsinsats samt integration i redan befintliga fastighetssystem.

Med a:IMD ger ni hyresgästen incitament att påverka sitt miljöavtryck och ger en rättvis kostnadsfördelning för energiåtgången i fastigheten, vare sig det gäller vald inomhustemperatur, förbrukat vatten, användning av tvättstuga eller dylikt.

Fördelar a:IMD

  • Öppet system som är fabrikatsoberoende
  • Helt automatiserat, minimal arbetsinsats för fastighetsägaren
  • Få statistik per hyresobjekt, fastighet eller område
  • Integration med redan befintliga system, såsom ekonomisystem, hyresgästportal, energisystem, fastighetens styr- och regler (SCADA/PLC) m.m.
  • Ökad boendekvalitet för hyresgäster som uppmärksammas om och kan påverka sin energianvändning och därmed även påverka sin hyra

Insamling av data

All förbrukningsdata samlas in via programvara som kan installeras i fastighetsägarens befintliga servrar, alternativt lagras all data krypterad i drift- och informationssäkra serverhallar. Mätvärden kvalitetssäkras för att garantera att rätt förbrukning debiteras hyresgästen.

Visualisering

Varje hyresgäst följer sin egen förbrukning via hyresgästappen, via infopanel i trapphus eller via FastSens kundportal, samt via fakturan. Mätvärden och statistik kan integreras i fastighetsägarens redan befintliga kundportaler.

Fastighetsägaren kan följa upp förbrukningar i hela bostadsområden, i enskilda fastigheter, för enskild hyresgäst ända ner till enskild mätare.

Larm och övervakning

Alla mätare övervakas och mätvärden kvalitetssäkras för högsta driftsäkerhet. Varningar och larm utgår via sms och mail till ansvarig förvaltning. a:IMD övervakar så att rimliga mätvärden samlas in, larmar vid eventuella mätarfel, larmar vid åverkan, varnar om förbrukningsmönster hastigt förändras m.m. Larm och larmgränser är konfigurerbara efter fastighetsägarens behov.

Debitering

a:IMD kan med fördel integreras i redan befintligt ekonomisystem, alternativt hanteras debitering via separat modul. Datan konverteras till ett format som aktuellt ekonomisystem kan hantera, märks med rätt identitet och överförs utan arbetsinsats för fastighetsägaren.