EVi – EnergiVision

Energi- och klimatoptimering

Energioptimera din fastighet

EVi är ett intelligent system för effektivare fastighetsautomation i såväl stora komplexa fastigheter som i enklare hus. Systemet förutser behovet av tillförd energi och optimerar styrningen av fastighetsinstallationer med hjälp av kostnadsfri prognos samt kontinuerlig energilagringsberäkning och energiprestanda i de tekniska systemen. Värme, ventilation & kyla samverkar och arbetar gemensamt långsiktigt istället för att som traditionellt arbeta individuellt, direktverkande och i många fall motarbetande för varandra. Detta säkerställer att rätt mängd energi tillförs fastigheten och ger optimal hushållning av de energiresurser som används i byggnaden.

Med EVi ger ni hyresgästerna optimal komfort samtidigt som drift-, energi- och underhållskostnader minskar och värdet på fastigheten ökar.

Huvudsakliga funktioner i Evi

Värmesystem

 • Optimering av framledningskurva med hänsyn till
  • Rumsgivare, beräknat värmebehov inne
  • Internlaster
  • Sollaster
  • Väderprognos
  • Flytande tidskonstant
  • Byggnadens energilagring
 • Komfort- & ekonomi-läge
 • Jämnare inomhustemperatur
 • Utjämning av växlingen värme- och kyla-behov, främst under vår och höst
 • Pumpdrifttidsoptimering

Ventilation

 • Optimering av tilluftstemperaturen för maximal energiåtervinning.
 • Samverkan ventilation och värme/kylsystem

Kyla

 • Behovsstyrd komfortkyla
 • Optimering kylmaskindrift
 • Optimerad nattkylafunktion