Fusionen av INUstyr och Novosystems fullbordad

Ett år efter att sammanslagningen av INUstyr och Novosystems offentliggjordes är den genomförd. Med större geografisk täckning och ett utökat tjänsteutbud kan INUstyr nu flytta fram positionerna på en marknad som har vuxit kraftigt under de senaste åren.
– Efterfrågan på ökad kontroll och användarvänlig fastighetsautomation har blivit större i takt med att fler vill sänka sina driftkostnader och bli mer hållbara. Den här sammanslagningen gör oss starkare än någonsin, säger Anders Eriksson, vd på INUstyr.

INUstyr och Novosystem är specialiserade på fastighetsautomation. Fastighetsautomation innebär ett eller flera system som styr och övervakar olika fastighetsfunktioner, till exempel värme, ventilation, kyla, belysning och brandlarm. För ett år sedan tillkännagav Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech att de hade förvärvat majoriteten av aktierna i Novosystems med avsikten att slå ihop det med dotterbolaget INUstyr. Nu är sammanslagningen fullbordad. INUstyr har länge varit marknadsledande på Västkusten och utökar nu sin geografiska närvaro till Östergötland och Småland. Förvärvet innebär också att INUstyr framöver kan erbjuda sina kunder fler system från olika leverantörer.
– Novosystems arbetar och har spetskompetens inom ett antal automationssystem som vi på INUstyr inte har arbetat med tidigare. Det gör att vi kommer kunna utföra projekt som vi tidigare inte kunde vara med på samt erbjuda kunderna en större bredd av olika system och fabrikat för att hitta den perfekta lösningen för det specifika behovet.

”Efterfrågan är större än någonsin”
INUstyr erbjuder helhetslösningar med uppkopplade fastighetsfunktioner för större fastigheter som till exempel kontor, sjukhus och skolor. INUstyr levererar och installerar marknadsledande och leverantörsoberoende styrsystem som bidrar till en energioptimal och anpassningsbar inomhusmiljö. Under de senaste åren har marknadens efterfrågan på INUstyrs tjänster och system vuxit kraftigt och företaget har varit delaktiga i många av de större fastighetsprojekten i Västsverige. Nu siktar företaget på att accelerera tillväxten och kommer att förstärka personalstyrkan ytterligare på samtliga orter under året.
– Allt fler svenska företag fokuserar på miljön och vill spara på energin utan att behöva kompromissa med kvaliteten på inomhusklimatet. Det är väldigt gynnsamt för oss och har inneburit att vi haft en väldigt bra tillväxt, säger Anders Eriksson innan han avslutar:
– Vi har aldrig haft en så stor orderstock som nu och arbetar därför med att rekrytera fler medarbetare. Det är oerhört kul att vara så väl positionerade i en bransch som växer så snabbt.

Läs mer om sammanslagningen av INUstyr och Novosystems här.