INU - VAV


Öppen & integrerad behovsstyrd ventilationFördelar INU - VAV

 • Fullt integrerad i PLC och SCADA; en och samma webbportal för hela installationen, inga separata system vid sidan av befintliga överordnade styr- och regler-HMI.
 • Kräver inga plug-in såsom Java eller dylikt i datorer och smarta enheter för åtkomst på distans.
 • Flexibla installationer som anpassas efter behov, reglering av till exempel temperatur, CO2, fukt, närvaro.
 • Utjämning av växlingen värme- och kyla-behov, främst under vår och höst
 • Flödesmätning, flödesbalansering och tryckoptimering för hela ventilationsanläggningen.
 • Övervakning, översikt och larmhantering anpassningsbar efter kundens önskemål.
 • Standardkomponenter med öppna kommunikationsprotokoll, följer IEC 61 131-3 standarden.
 • Komponenter finns tillgängliga hos leverantörer utan leveranstider.
 • Går att integrera i redan befintliga ventilationsanläggningar.
 • Bred kunskap inom företaget och snabb service.
 • Historik och diagram integrerade med övriga styr- och reglersignaler.

Exempelrum med Temperatur, CO2 och närvaro, med uppmätt luftflöde

Styrfunktion

Temperatur och koldioxid

Temperaturen konstanthålls och koldioxidhalten regleras i rummet via regulatorer i styrsystemet. Luftflöde, kyla och värme regleras för att nå rätt klimat. Vid ökad temperatur och/eller ökad CO2 öppnar till- och frånluftspjäll steglöst efter behov till max forceringsflöde. Vid närvaro tillåts temperaturen avvika enligt inställda värden för Komfort-avvikelse över respektive under börvärde. Vid frånvaro tillåts temperaturen avvika enligt inställda värden för Ekonomi-avvikelse.

Luftflöde

Vid frånvaro tillåts spjällen stänga för grundflöde frånvaro, vilket kan vara mycket låga flöden om behovet inte finns, detta spar energi. Vid närvaro öppnar spjäll till närvaro minflöde. Spjällen regleras för luftbalans i rummet, alternativt i zonen vid central frånluft. Injustering frånvaro- min- maxflöde utförs med fördel i PLC. Möjlighet finns även att ansluta CAV-spjäll och utföra totala ventilationsinjusteringen från PLCn. Då får en även full övervakning och kontroll över anläggningen.

Visualisering

Planritning (option)

Klimatvärden kan presenteras färgkodade med en konfigurerbar färgskala. Valbarhet att visa temperatur, flöde, CO2, närvaro och dylikt. Reglage för historik- funktion där det går att flytta tidsskalan och spela upp händelseförlopp över timmar, dygn, veckor.

Listvy (option)

Samtliga rum kan presenteras i en dynamisk lista, där det går att sortera, filtrera och gruppera. Inställningsvärden fås fram vid klick på en rad för enkel och översiktlig optimering. Exportfunktion till excel och pdf.

Grundfunktioner i INU-VAV

 • Tryckoptimering ventilation
 • Injusteringslägen max-flöde, min-flöde, kylsystem, värmesystem (radiatorer etc.)
 • Nattkylaoptimering
 • Larm- och övervakning integrerat med övriga fastighetsstyr
 • Trender och loggning av samtliga värden

Utökade funktioner i INU-VAV (optioner)

 • Säsongsanpassad uppstart- och insvängningsoptimering
 • Injusteringslägen max-flöde, min-flöde, kylsystem, värmesystem (radiatorer etc.)
 • Överlägsen översikt av driftstatus över långa perioder med spektraldiagram