INUstyr delaktiga i tillbyggnaden av Carlanderska sjukhuset

I år, 90 år efter att Carlanderska sjukhuset invigdes, ska tillbyggnaden stå klar. Tillbyggnaden kommer rymma främst teknikkrävande verksamheter såsom röntgen och operation. Den planerade tillbyggnaden uppgår till ca 7.000 kvm fördelat på fem våningsplan. Styrningen av allt från belysning i operationsrum till värme och ventilation kommer att göras från PLC levererad av INUstyr.

Carlanderska sjukhuset med den intilliggande Carlanderska parken är en vacker kulturhistorisk miljö. När tillbyggnaden på norra sidan nu byggts har stor vikt lagts vid att byggnaden ska smälta väl in.

Med fem våningar innehållande bland annat röntgenavdelning, operationssalar och sterilcentral är kraven på fastighetsautomationen mycket högt ställda. INUstyr har erfarenhet från liknande projekt och kan därför använda sin erfarenhet och kunskap för att det här projektet ska bli lyckat.

Besök hemsidan för att läsa mer.