Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

I ett projekt på Tunnlandsgatan 13-15 i Borås medverkar INUstyr tillsammans med AB Bostäder i Energimyndighetens forskningsprogram ”Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende”. 
Det är ett brett forskningsprogram som avser stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning. Programmet finansieras helt av Energimyndigheten och pågår perioden 2013-2016. Deras syfte och mål med programmet är att finansiera projekt som tar fram ny relevant kunskap, och utvecklar teknik och tjänster som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem och hållbar tillväxt.

Mer information om projektet hittar du i faktabladet och via Energimyndighetens hemsida.