Välkommen till INU


Vi är en partner som arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus. Vi erbjuder helhetslösningar inom fastighetsautomation.

Detta kännetecknar INU

 • Användarvänliga, kostnadseffektiva och standardiserade styr- och övervakningssystem.
 • Fokusering på helhetslösningar som skapar förbättrad inomhusmiljö och driftsekonomi samt minskad miljöpåverkan i nära samarbete med våra kunder.
 • Systemintegration och samordning för bättre totalfunktion.
 • Verksamhetsanpassad utbildning för kundens driftpersonal.
 • Individuella serviceavtal framtagna utifrån kundens krav på inneklimat, effektivitet, driftsäkerhet, trygghet och ekonomi.

Allt under samma tak

 • Styr och övervakningsentreprenader
 • Service, vi erbjuder allt från akutservice till kundanpassade serviceavtal
 • SCADA-intregration, Web Port, WEBfactory, Citect, Manodo, WEB-vision.
 • Utveckling, support och kundanpassning av styrsystem
 • AutoCAD
 • Energioptimering
 • Elinstallationer, driftsättning samt service på elanläggningar.

Nyheter

Get Aggregated RSS

Nordens högsta kontorsbyggnad får ett modernt automationssystem

den 23 april 2020

INUstyr projekterar och installerar styrinstallationer i Citygate. Företaget arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus.

Fossilfritt energiprojekt i Göteborg - ”Det är framtiden”

den 30 januari 2019

Fossilfritt energiprojekt i Göteborg - ”Det är framtiden” Campus Chalmers Johanneberg agerar testbädd för framtidens smarta energibalansstyrningar. Forsknings- och innovationsprojektet FED pågår för att i liten skala utveckla system som i längden kan spara energi och jämna ut energiförbrukningar i hela stadsdelar och städer.

Nytt styrsystem ska minska miljöpåverkan från tvättstugor

den 4 september 2018

INUstyr och Fastsens AB lanserar ett integrerat styrsystem för åtta tvättstugor i AB Bostäders fastigheter i Borås. Systemet mäter antalet tvättar varje hyresgäst gör och de debiteras med en fast kostnad för varje tvättat program.