INU – VAV Öppen och integrerad behovsstyrd ventilation

Fördelar INU – VAV

EVi är ett intelligent system för effektivare fastighetsautomation i såväl stora komplexa fastigheter som i enklare hus. Systemet förutser behovet av tillförd energi och optimerar styrningen av fastighetsinstallationer med hjälp av prognos, kontinuerlig energilagringsberäkning och energiprestanda i de tekniska systemen. Värme, ventilation & kyla samverkar och arbetar gemensamt långsiktigt istället för att som traditionellt arbeta individuellt, direktverkande och i många fall motarbetande för varandra. Detta säkerställer att rätt mängd energi tillförs fastigheten och ger optimal hushållning av de energiresurser som används i byggnaden.

Grundfunktioner i INU-VAV

  • Tryckoptimering ventilation
  • Injusteringslägen max-flöde, min-flöde, kylsystem, värmesystem (radiatorer etc.)
  • Nattkylaoptimering
  • Larm- och övervakning integrerat med övriga fastighetsstyr
  • Trender och loggning av samtliga värden

Utökade funktioner i INU-VAV (optioner)

  • Säsongsanpassad uppstart- och insvängningsoptimering
  • Injusteringslägen max-flöde, min-flöde, kylsystem, värmesystem (radiatorer etc.)
  • Överlägsen översikt av driftstatus över långa perioder med spektraldiagram

Styrfunktion

Temperatur och koldioxid

Temperaturen konstanthålls och koldioxidhalten regleras i rummet via regulatorer i styrsystemet. Luftflöde, kyla och värme regleras för att nå rätt klimat. Vid ökad temperatur och/eller ökad CO2 öppnar till- och frånluftspjäll steglöst efter behov till max forceringsflöde. Vid närvaro tillåts temperaturen avvika enligt inställda värden för Komfort-avvikelse över respektive under börvärde. Vid frånvaro tillåts temperaturen avvika enligt inställda värden för Ekonomi-avvikelse.

Luftflöde

Vid frånvaro tillåts spjällen stänga för grundflöde frånvaro, vilket kan vara mycket låga flöden om behovet inte finns, detta spar energi. Vid närvaro öppnar spjäll till närvaro minflöde. Spjällen regleras för luftbalans i rummet, alternativt i zonen vid central frånluft. Injustering frånvaro- min- maxflöde utförs med fördel i PLC. Möjlighet finns även att ansluta CAV-spjäll och utföra totala ventilationsinjusteringen från PLCn. Då får en även full övervakning och kontroll över anläggningen.

Visualisering

Rapportmodul för visuell klimatanalys (option)

Klimatvärden kan presenteras färgkodade med en konfigurerbar färgskala. Valbarhet att visa temperatur, flöde, CO2, närvaro och dylikt. Reglage för historik- funktion där det går att flytta tidsskalan och spela upp händelseförlopp över timmar, dygn, veckor.

Listvy (option)

Samtliga rum kan presenteras i en dynamisk lista, där det går att sortera, filtrera och gruppera. Inställningsvärden fås fram vid klick på en rad för enkel och översiktlig optimering. Exportfunktion till excel och pdf.