SCADA

SCADA

INU är en helhetsleverantör av SCADA-system med fokus på fastighetsautomation och energioptimering.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i öppna system som Web Port, Citect, WEBfactory, Manodo SCADA samt Desigo CC.

Integrationstjänster

 • Installation och konfigurering av SCADA
 • Integration av PLC/DUC
 • Kundanpassningar
 • Systemförvaltning
 • Driftoptimering
 • Uppgraderingar och migreringar.
 • Applikationsövervakning

Konsulttjänster

 • Framtagning av integrationsstandarder och kravspecifikationer
 • Utbildningar
 • Sårbarhetsanalys

Felsökning och support

 • Teknisk support via telefon eller fjärrstyrning
 • Serviceavtal med garanterad inställelsetid
 • Felsökning på kommunikation och nätverk

Utveckling

 • Kommunikationsdrivrutiner
 • Grafiska gränssnitt
 • Analysverktyg
 • Kundanpassade rapporter
 • Gateways

Hosting

 • Drift av SCADA-system
 • Datalagring
 • Energirapportering
 • Larmförmedling