PDF-Faktura


Vi har en elektronisk hantering av våra leverantörsfakturor. Vi vill därför uppmana våra leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor istället för pappersfakturor. Läs nedan hur du ska göra:

PDF-fakturor via mail måste skickas som 1 PDF-fil (dvs. faktura och bilagor måste ligga i samma fil) och mailet får inte innehålla någon information eller bilder utan endast fakturafilen. Endast 1 faktura per mail är tillåtet.

Mailadress för pdf-fakturor är: faktura@inuinstallation.se