PDF-Faktura


Vi har en elektronisk hantering av våra leverantörsfakturor. Vi vill därför uppmana våra leverantörer som har möjlighet att skicka PDF-fakturor istället för pappersfakturor. Läs nedan hur du ska göra:

PDF-fakturor via mail måste skickas som 1 PDF-fil (dvs. faktura och bilagor måste ligga i samma fil) och mailet får inte innehålla någon information eller bilder utan endast fakturafilen. Endast 1 faktura per mail är tillåtet.

Mailadress för pdf-fakturor är: faktura@inustyr.se

 

Som kund hos INUstyr har möjlighet att få dina fakturor elektroniskt. Vi erbjuder PDF-faktura via e-post eller e-faktura.

Fördelarna med elektronisk faktura, är många både för dig som företagare och för miljön. Det bidrar till en bättre miljö på grund av mindre manuell hantering samt att pappersförbrukningen minskar.

Om du önskar att få pdf-faktura, skicka ett mail till malou.thor@inustyr.se. Uppge vilken fakturaadress du vill att vi skickar fakturan till.